CHI NHÁNH BA THANH BÌNH CHÁNH

Chi nhánh Ba Thanh Bình Chánh là chi nhánh thứ 3 trong chuỗi hệ thống phân phối của Ba Thanh ở địa phận thành phố Hồ Chí Minh. Ba Thanh Bình Chánh nằm trên tuyến Quốc Lộ 1A kết nối khu vực phía Nam thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Với diện tích 3.000 m2 Ba Thanh Bình Chánh có lượng trữ hàng sẵn rất lớn đám bảo đáp ứng ngay lập tức nhu cầu của khách hàng. 

Kế thừa sự hình thành của 2 chi nhánh trước Ba Thanh Bình Chánh ngay từ đầu đã có sự chuẩn bị chu đáo trong cách quản lý vận hành và làm khách hàng hài lòng trong những giao dịch đầu tiên.